Wat is er nieuw ?

Easy Banking Business wil intuïtiever, duidelijker en sneller zijn. Op basis van uw feedback wordt het platform constant aangepast. Hieronder vindt u de meest recente nieuwigheden en verbeteringen.

Kredietkaarten

Vroeger kon u de kredietkaarten binnen uw onderneming alleen maar raadplegen, vanaf nu kan een gebruiker met de nodige rechten ze ook beheren. Zo kunt u:

 • limieten tijdelijk of permanent aanpassen
 • kaarten online (de)blokkeren bijvoorbeeld in geval van verlies

Het overzicht na login

Wie verschillende contracten heeft in Easy Banking Business of in Isabel, krijgt:

 • alle contracten met hun overeenkomstig saldo in één overzicht;
 • een subtotaal per munteenheid bij mouseover over het saldo;
 • een zoekfunctie op contracten en rekeningen;
 • een vervolgkeuzelijst die toestaat om snel te schakelen tussen contracten en/of bedrijven.

Online kredietmodule

Voortaan kan een onderneming onder bepaalde voorwaarden zelf een nieuw sociaal of fiscaal krediet online aanvragen,. Na aanvaarding worden de fondsen snel op de rekening gestort.

En verder …

 • automatische aanvullingen bij zoekopdrachten
 • eenvoudigere vervolgkeuzelijsten
 • de mogelijkheid om een mededeling te bewaren samen met een begunstigde
 • downloadbare details van betalingen via de historiek van verrichtingen (in een PDF-file)
 • raadplegen en in detail downloaden in een CSV-bestand van geglobaliseerde kaartbetalingen (zowel SIX als Worldline)

Lees meer over de vorige versies

Nieuwe richtlijnen automatische SEPA-domiciliëringen

Sinds 24 november, de datum van publicatie van de nieuwe richtlijnen voor automatische SEPA-domiciliëringen, zijn er enkele wijzigingen aangebracht:

 • Domiciliëringen kunnen aan de bank van de debiteur worden aangeboden tot 1 werkdag voor de uitvoeringsdatum (vroeger 5 dagen).
 • Het concept van de volgorde van aanbieden werd vereenvoudigd voor automatische domiciliëringen: het is niet nodig om aan te geven of het om een eerste domiciliëring gaat.

Bankgaranties online beheren

Met deze functie in de module 'Kredieten' kunnen gebruikers hun bankgaranties raadplegen en beheren. Daarbij gaat de bank een verbintenis aan in opdracht van haar klant ten gunste van een derde. Daarnaast kunnen gebruikers rapporten downloaden over hun huidige bankgaranties.

Verrichtingen opzoeken en exporteren

Dankzij de nieuwe functie 'Verrichtingen opzoeken' is het een stuk makkelijker om een overzicht te krijgen van alle verrichtingen op uw rekeningen of om specifieke verrichtingen op te zoeken. Zo kunt u een historiek van de voorbije achttien maanden opvragen van alle types rekeningen, inclusief derdenrekeningen. Daarna kunt u de zoekresultaten meteen downloaden als PDF- of CSV-bestand, makkelijk te openen in uw boekhoudpakket.